SHUBH DIWALI SMS MESSAGE

I Pray to God to give U
Shanti, Shakti, Sampati, Swarup, Saiyam, Saadgi, Safalta, Samridhi, Sanskar, Swaasth, Sanmaan, Saraswati, aur SNEH.
SHUBH DIWALI.

Leave a Reply