Best Diwali SMS in English, Hindi, Tamil, Telugu, Bengali, Marathi, Kannada Language

Best & Latest Diwali SMS in Bengali

Suvo dipabali

Subho Deepavali

Subho diwali subechha

Ai dipavali te sabar mone jole uthuk shantir pradeep

Subho dipabalite sabar jibon aloy bhare uthuk
HAPPY DIPABALI 2014
Joluk Pradip sabar mane
due hok andhokar
Kali, Lakhhi, eso Ganes
dur hok sab klesh
ghire thakuk sudho aabesh
This occassion gives you:
D-Dhan
I-Ishwarkripa
P-Prassidhi
A-Arogya
V-Vaibhav
A-Aishwarya
L-Lavanya
I-Ishwarsiddhi
“Shubh DIPAVALI”
Vore uthuk ei jibon alor rong e,
Dukkho bedona jak nirbason e.
Sukh kno britha e khuje mori,
Aso aj amra eke oporer hat dhori.
Suvo Deepabali…
Raat sundorr chhad utley
Dine sundor surjo utley
Soppno sundor puuron holey
Jibone sundor tumar moto bondo takley!!!
HAPPY DIWALI TO YOU AND YOUR FAMILY
Golap lal
Joba lal
Tomar amar
Valobasa
Thakbe
Chirokal..
Happy dipawalir priti o suvecha to u&ur femili
এই আেলার িদেন সবাই ভােলা েথেকা……………..
ভােলা েরেখা…………..
মা আেছন আর আমরা আিছ
েযন ভুল না কির
সকল বন্ধু দের জানাই শুভ দীপাবলীর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেছ্ছা
আলোর এই উৎসবে
সুখ শান্তি তে
ভরে উঠুক
তোমার জীবন…
শুভ দীপাবলি

Leave a Reply